Haal mijn blik op

LET OP! DIT GAAT NIET NAAR DE VUILVERBRANDING MAAR RECHTSTREEKS NAAR DE METAALSMELTERIJ. Wij vragen u nadrukkelijk alle metalen conserven blikken ”SCHOON EN LEEG” aan te bieden!! door middel van om te spoelen, dat alle ETENSRESTEN EN DRANKRESTEN eruit zijn!! dit i.v.m. stankoverlast bij de verwerker van deze metalen. Geef dit ook door aan uw familie, buren, vrienden, en of kennissen die voor u inzamelen, dat werkt voor u als blik inzamelpunt veel praktischer, prettiger en hygiënischer.